Dr Jing Li's Group


  Department of Bioinformatics and Biostatistics

  Shanghai Jiao Tong UniversityMembers
Principal Investigator
Dr Jing Li
Associate Professor
T:86-21-34204237
E:jing.li@sjtu.edu.cn
Webpage

Graduate Students
Menghuan Zhang
PhD Student
(joint with Prof.Yixue Li)

Webpage
Bo Wang
PhD Student

Webpage
Weihua Li
PhD Student
(joint with Prof.Dabing Zhang)

Webpage
Peng Cui
PhD Student
(joint with SJTU-Yale program)
Webpage
Jing Li
M.Sc Student

Webpage
Yajie Tu
M.Sc Student

Webpage
Mingli Lei
M.Sc Student


Webpage
Jinqiu Xiao
M.Sc Student


Webpage
Xi Chen
M.Sc Student


Webpage
Jingya Jia
PhD. Student


Webpage

Undergraduate Students
Guojing Wu
2016.3-
Qiao Zhou
2014.9-
Yunzhou Wang
2016.10-
Yuhua Zhang
2015.7-
Formal members

Graduate Students and Current Status
  Siyi Zhang (M.Sc Student, 2012-2015)   Industry
  Jia Xu (M.Sc Student, 2011-2014)   Shanghai CDC, China
  Qing Wang (M.Sc Student, 2011-2014)   Industry
  Jing Wang (PhD Student, 2010-2013)   Postdoc, Vanderbilt University, USA
  Hong Lin (M.Sc Student, 2010-2013)   PhD candidate, The University of Nottingham, UK

Visiting Scholars
  Dr.Jinsong Shi (2012.7-2013.7)  General Hospital of Nanjing Military Command

Undergraduate Students
  Lulu Shang (2014-2016)  Graduate student, University of Michigan, USA
  Huamin Zhang(2015-2016)  Graduate student, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
  Xiang Li (2013-2015)  Graduate student, Yale
  Cheng Chen(2014-2015)  Graduate student,Georgia Institute of Technology,USA
  Shichao Pang (2012-2014)  Graduate student, SJTU
  Bingqing Shen (2012-2014)  Graduate student, University of Toronto
  Xiwen Huang (Intern, 2013-2014)  Graduate student, Columbia University
  Ningbo Zhang (Undergraduate, 2011-2013)  M.Sc Student, Systems Biomedicine,SJTU
  Xing Yi (Undergraduate, 2011-2013)  InterBridge Group (Shanghai) Co.,Ltd.
  Chenyang Li(PRP intern 2012)  Junior, School of EIEE, SJTU
  Yabin Yu (PRP Intern 2011)  The Second Military Medical UniversityMEMBERS


©2012 Jing Li